Innovatiemissie ‘digitale oplossingen voor antimicrobiële resistentie (AMR) – 13-17 Juni 2022 – New Delhi – Telangana – Andhra Pradesh – Bangalore

13 - 17Jun2022

Antimicrobiële resistentie (AMR) is een wereldwijde bedreiging o.a. veroorzaakt door overmatig gebruik van antibiotica. Dit heeft grote, negatieve gevolgen voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Infectieziekten vormen steeds nieuwe bedreigingen en houden zich niet aan landgrenzen. Dit geldt ook voor de toenemende antibioticaresistentie. Het is een complexe opgave en vereist een ‘One Health’-benadering; de aanpak van gezondheid vanuit humaan, veterinair en milieuperspectief.

 

De strijd tegen AMR staat hoog op de agenda van zowel Nederland als India. Beide landen zetten zich in voor deze wereldwijde strijd. Pandemische paraatheid en preventie zijn gedeelde beleidsprioriteiten. Het thema is ook sleutelonderwerp in de bilaterale onderzoeks- en innovatieagenda (WAH!).

 

Doel van de fysieke missie:

Door de gezamenlijke expertises van Nederland en India te combineren kunnen digitale sleuteltechnologieën interventies in de bestrijding van AMR ondersteunen en mogelijk maken. Met deze innovatiemissie kijken we specifiek naar surveillance, monitoring en digitale verwerking. Daarbij zal de nadruk liggen op kennisuitwisseling, intersectorale samenwerking en data voor ‘actie en impact’. We zetten in op een multidisciplinaire aanpak en verkennen van gezamenlijke use cases om te komen tot oplossingen voor AMR uitdagingen in India.

 

Wie kan deelnemen?

De innovatiemissie staat open voor alle Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en onderzoeksorganisaties die actief zijn in de ICT-, water-, landbouw- en gezondheidssector en die kunnen bijdragen aan de geschetste ambitie.

 

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan deze fysieke innovatiemissie? Meldt u dan vóór 21 april 2022 aan via dit online registratieformulier. Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw kennis en/of technologie binnen de scope en het doel van de missie past.

 

Kosten
De kosten voor deelname aan deze fysieke innovatiemissie bedragen €250 exclusief btw per persoon.

 

Meer informatie
Meer informatie over deze innovatiemissie en het voorlopige programma leest u op de RVO website. Daarnaast kunt u contact opnemen met onderstaande personen in het colofon.

 

Colofon

 

Netherlands Enterprise Agency

International Innovation
Tel. (088) 602 4210

 

 

 

 

Okke Scholten
Advisor/National Contact Point ICT
okke.scholten.rvo.nl

 

Chantal Mas
Event Coördinator

innovatiemissies@rvo.nl

 

 

 

 

 

 

 

News URL