Innovatiemissie India: Data for Better Health Outcomes in Oncology – 9-13 October 2023 – India

09 - 13Oct2023

Bent u actief op het gebied van data en digitale technologie en wilt u dit toepassen in het oncologiedomein, of meer algemeen in het medische domein? Wilt u graag in contact komen met Indiase partners om kennis en ervaring uit te wisselen, en mogelijkheden voor samenwerking te verkennen? Ga dan mee met de innovatiemissie naar India van 9 tot en met 13 oktober 2023.

Voor wie?

Deelname aan de missie is vooral interessant als u een ondernemer, onderzoeker of bent, verbonden aan een (technologie-)bedrijf, kennisinstelling of (academisch) medisch centrum en actief op een van onderstaande thema’s met een focus op data en oncologie. 

Voor potentiële richtingen voor samenwerking kunt u denken aan:

 • ontwikkelen/implementeren van internationale gezondsheidsdata architecturen, standaardisatie en datasharing protocollen;
 • ontwikkeling van digitale toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van data;
 • oplossingen voor datamigratie, -veiligheid, -opslag en -uitwisseling;
 • privacy en veiligheid in datamanagement in zorg- en onderzoek toepassingen.

De missie sluit ook aan bij een KIC-call van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), ZonMw en de Indian Council of Medical Research (ICMR). Deelname aan de innovatiemissie geeft u daarmee ook de mogelijkheid om potentiële projectpartners te identificeren.

Wat levert het u op?

Centraal bij de missie staat het verkennen van publiek-private (onderzoeks-) samenwerking rondom data en oncologie, en het samenbrengen van beleids- en wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis. Door mee te gaan op de missie kunt u:

 • inzicht krijgen in het innovatie- en zorgecosysteem in India.
 • trends en kansen verkennen voor publiek-private (onderzoeks-)samenwerking tussen kennisinstellingen en/of bedrijven. U krijgt onder andere de kans om als deelnemer uw expertise of technologie te presenteren aan mogelijke samenwerkingspartners.
 • kennis en technologie uit Nederland op het gebied van data en oncologie koppelen aan kansen in India.

India beschikt over uitstekende onderzoekscentra en universiteiten, zowel in het oncologie- als in het datascience domein. Het land kent een sterke medische technologiesector en een vitaal startup ecosysteem. India beschikt door zijn omvang, menselijk kapitaal en expertise daarmee over een aanzienlijk potentieel in het digitale gezondheidsdomein.

India: digitale technologie en data in het medische domein

India en Nederland hebben beiden een grotendeels privaat gezondheidszorgstelsel, en streven ernaar om deze toegankelijk te krijgen en te houden. In Nederland is dat uitdagend door de vergrijzende samenleving, terwijl in India de ziektelast de komende jaren zal stijgen door problemen als ondervoeding, infectieziekten, en ziekten die opkomen door de snelgroeiende welvaart zoals hart- en vaatziekten en kanker. Zowel Nederland als India zien in digitale technologie een deel van de oplossing.

Het gebruik van digitale toepassingen heeft een enorm potentieel voor het verbeteren van de gezondheidszorg. Het is echter uitdagend om het potentieel van medische (onderzoeks)data volledig te benutten. Dit vraagt om het verder ontwikkelen en implementeren van datastandaarden, infrastructuren en toepassingen. 

Nederland en Europa zijn sterk op het gebied van beleid en gegevensuitwisselingsprincipes, zoals transparantie of de herbruikbaarheid van data. India is sterk in het ontwikkelen van data infrastructuren en applicaties. Het bouwt bijvoorbeeld aan een nationale infrastructuur voor medische data en maakt grote stappen op het primair gebruik van data. India erkent daarnaast het potentieel van data voor het oncologie domein. In het zorgaanbod zijn het met name grote ziekenhuisketens die vooroplopen in oncologie, en doet NITI Aayog, de belangrijkste denktank van de Indiase overheid, onderzoek op het gebied van data infrastructuren, governance, standaardisatie, en interoperabiliteit. 

Het streven van beide landen om uitdagingen in de zorg aan te pakken door middel van digitale technologie en data, en de sterke positie van India op het gebied van onderzoek en technologie, biedt kansen voor samenwerking tussen Nederlandse en Indiase organisaties.

Conceptprogramma

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontwikkelt in samenwerking met het Innovatie Netwerk in India en het ministerie van VWS het missieprogramma. We proberen uw wensen zoveel mogelijk mee te nemen bij het bepalen van het definitieve programma.

Het programma bevat in ieder geval de volgende onderdelen: 

 • Bezoeken aan overheden, onderzoeks- en innovatieclusters.
 • Bezoeken aan onderzoekscentra (Indian Institute of Science, CDAC) en kennisinstellingen, waaronder medische faculteiten en academische ziekenhuizen (AIIMS, Tata Memorial Hospital, HCG).
 • Kennismakingen met technologiebedrijven.
 • Seminars en netwerkevents ten behoeve van relatievorming met partijen uit India.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon. Hierbij is inbegrepen:

 • deelname aan het gezamenlijke programma;
 • transfers van en naar de programmaonderdelen;
 • lunch en diners die vermeld staan in het programma. 

Deelname is exclusief:

 • reis- en verblijfskosten (waaronder binnenlandse vluchten);
 • alle individuele kosten; en
 • mogelijke kosten voor een matchmaking (dit wordt in een later stadium bepaald).

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de innovatiemissie? Meld u dan uiterlijk 7 juli 2023 aan via het aanmeldformulier

Definitieve deelname hangt af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw organisatie past binnen de scope en doelstelling van de missie.

Meer weten?

Heeft u vragen over de innovatiemissie? Neemt u dan contact op met:

Niels van Leeuwen
Senior Adviseur Internationale R&D / Liaison Topsector Life Sciences & Health
E: niels.vanleeuwen@rvo.nl
M: +31 (0) 6 5256 3310

Dennis van Kampen
Adviseur Internationale Innovatie Samenwerking
E: dennis.vankampen@rvo.nl
M: +31 (0) 6 1552 8420

Of stuur een mail naar innovatiemissies@rvo.nl

News URL