Market Scan Spatial Planning in India

De stedelijke opgaven in India bieden Nederlandse bedrijven tal van kansen. Echter de Indiase markt is groot en kan soms complex zijn. Daarom heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een marktverkenning laten uitvoeren waarin de kansen en niches voor Nederlandse bedrijven op het gebied van stedelijke ontwikkeling worden beschreven. Bron: Ministerie van Infrastructuur en […]