Marktrapport India: kansen in de digitale gezondheidszorg

RVO recently published an interesting report on chances in India in the digital health sector. To read more, click here: https://www.rvo.nl/onderwerpen/landen-en-gebieden/india/zakelijke-kansen/marktrapport-kansen-digitale-gezondheidszorg